Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

ARTICOLE

Grupurile vulnerabile sunt grupuri lipsite de suport, care se află adesea în stare cronică de sărăcie, fiind în incapacitate de a profita de oportunități sau de a se apăra în fața problemelor care pot apărea. Acestea reprezintă o categorie care cumulează riscuri pe toate dimensiunile vieții, incapabile de a face față dificultăților.

Din categoria grupurilor de copii cu risc de abandon școlar fac parte:

 • Copii cu dizabilități,
 • Elevi de etnie romă,
 • Copii ai căror familii care trăiesc din venitul minim garantat sau copii a căror părinți au o situație financiară precară
 • Familii cu mai mult de 2 copii,
 • Familii monoparentale sau copii care provin din familii dezorganizate.
  • Copii care au părinții plecați la muncă în străinătate.

Fiecare categorie prezentată mai sus are propriile particularități și este necesar un cumul de factori pentru ca un copil să ajungă într-o situație de abandon școlar.

Rolul familiei ca principal mediu de dezvoltare psihica a copilului este foarte important, îndeosebi în etapele timpurii ale evoluției și dezvoltării sale.

În cazul copiilor care provin din familii cu un nivel minim al veniturilor, asociat de cele mai multe ori cu lipsa unui loc de muncă și cu un nivel redus de educație al părinților,  precaritatea resurselor familiei afectează în moduri variate participarea și parcursul școlar normal al unui copil:

 • Lipsa hainelor, a încălțămintei adecvate sau a materialelor necesare pentru realizarea activităților de școală – poate afecta imaginea de sine a copilului și integrarea sa în grupul de covârstnici astfel că în lipsa lor, copilul alege absenteismul
 • Atragerea copilului în munca din gospodărie sau din afara acesteia – reprezintă un factor extern, dictat de cele mai multe ori de părinți, dar de nerefuzat de către copil, care se vede pus în situația de a se conforma cerințelor acestora.

Cele mai acute probleme educative, culminând cu eșecul școlar provin din absența sau ignorarea atenției părinților față de dezvoltarea și supravegherea copilului, dar mai ales datorită eroziunii afective întâlnite în familiile dezorganizate.

Activitățile trebuie să aiba ca scop dezvoltarea aptitudinilor elevilor, o mai bună relaționare a acestora între ei și cu profesorii sau părinții, creșterea stimei de sine și mărirea încrederii în forțele proprii.


 •  
  Dezbateri pe tema riscului de abandon școlar;
 • Aplicarea de chestionare privind absenteismul școlar, elevilor, cadrelor didactice și părinților și elaborarea unor activități specifice pe baza rezultatelor obținu
 • Consiliere individuală la nivelul fiecărui elev

ü  Consiliere de grup la nivelul clasei de elevi

ü  Consiliere în carieră a elevilor

 • Workshopuri – elevi /părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri;
 • Diseminarea informațiilor către părinți/ elevi sub forma unor mape care să conțină materiale necesare;
 • Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilitățile și deprinderile elevilor, menite să le îmbunătățească percepția asupra stimei de sine.
 • Perfecționarea cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu risc de abandon școlar
 • Desfășurarea activităților cu părinții, în vederea reabilitării școlare și sociale a elevilor expuși riscului de abandon.