Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ce dificultăți întâmpină copilul care abandonează școala?

Un copil care abandonează școala are dificultăți de învățare, rezultatele obținute sunt slabe, o imagine de sine scăzută. De cele mai multe ori, acest copil va fi izolat față de ceilalți elevi și va fi incapabil să se adapteze la mediul școlar.

Pentru a preveni aceste lucruri, copilul are nevie de suport emoțional susținut, de o anumită siguranță și de apartenența la un grup. Dezechilibrele emoționale ale stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare.

Școala este cea care identifică elevii care riscă să abandoneze. Fie că este vorba de influențe de natură economică, socială, medicală sau de faptul că nu sunt motivați, copiii aflați în astfel de situați trebuie să fie încurajați și înscriși în programe care să-i ajute. Abandonul este cu atât mai grav în cazul copiilor care sunt în ani terminali ai școlii. Copilul are nevoie în formarea sa pentru viață atât de familie care să-l susțină pozitiv, cât și de școală care să-i formeze aptitudinile și valorile morale necesare. Folosirea metodelor moderne de învățare fac ca școala să devină mult mai atrăgătoare pentru copiii și să-i determine să frecventeze cursurile.

Se tot vorbește de faptul că abandonul școlar influențează integrarea ulterioară în societate a individului dar, un alt aspect este și faptul că acești copii nu vor avea o formare moral-civică de a deveni buni părinți și pot reprezenta viitorii șomeri ai societății.

Fără categorie