Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

DESPRE PROIECT

 

 

       Proiectul “Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!” îşi propune ca obiectiv general, reducerea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar şi motivarea preşcolarilor şi şcolarilor din comuna Sânpetru, jud. Braşov, de a participa la educaţie şi învăţământ prin implicarea în activităţi extracurriculare.

     Educaţia unei persoane începe de la nivelul familiei, al mediului în care se naşte şi apoi în sistemul instituţionalizat, şcoli şi instituţii. Proiectul va viza informarea şi conştientizarea în rândul părinţilor, activitatea în cadrul căreia un rol deosebit de important îl va avea mediatorul şcolar. În cadrul întâlnirilor care se vor desfăşura în centrul înfiinţat în şcoală vor avea loc prezentări interactive cu scopul de a consolida relaţiile din cadrul comunităţii şi de a realiza schimburi de experienţă.

     Echipa implicată în implementarea acestui proiect îşi doreşte ca pe întreaga perioadă de derulare a acestuia să crească interesul, motivaţia şi implicarea copiilor în activităţi extracurriculare complementare programei obligatorii. Cu toţii ştim că în România situaţia privind numărul copiilor care renunţă la şcoală este destul de mare. Dacă în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene situaţia s-a îmbunătăţit considerabil, România s-a îndepărtat de această ţintă fixată în Strategia socială 2020. Dacă în 2008 rata de părăsire a şcolii era de 15,3%, în 2015 a ajung până la 19,1% (conform datelor Eurostat).

Ne dorim aşadar, prin acest proiect să contribuim la scăderea numărului copiilor care părăsesc şcoala şi la atingerea ratei naţionale fixate pentru 2020, respectiv de 11,3%.

    Fiind pe lista unităţilor şcolare defavorizate, în clasa de defavorizare 2, elevi şi preşcolari din Şcoala Gimnazială Sânpetru reprezintă grupul ţintă vizat de proiectul “Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!”. Aşadar, grupul ţintă al proiectului va fi format din:

  • Elevi ai Şcolii Gimnaziale Sânpetru, strada Căprioarei, nr. 2-3. jud. Braşov;
  • Preşcolari din Grădiniţa cu Program Normal Sânpetru, Strada Republicii, nr. 168, jud. Braşov;
  • Preşcolari din Grădiniţa cu Program Prelungit Sânpetru, Strada Căprioarei nr. 1-2, jud. Braşov.