Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Educație fără discriminare

    Educația interculturală este un element important în formarea personalității elevilor. Când vorbim despre valorile educației fără discriminare, vorbim despre valori morale. De cele mai multe ori se întâmplă ca copiii să ajungă în grădinițe sau școli cu stereotipuri gata formate din mediul familial. Fie că ne referim la exprimări de genul <<vorbești ca la ușa cortului>> sau <<dacă nu ești cuminte te dau la…>>  sau la stereotipuri și prejudecăți religioase sau de gen, discriminarea este întâlnită în multe din cazuri, întrucât există mulți părinți care sunt vehemenți în susținerea unor convingeri denigratoare, condamnabile pentru oricine este altfel decât ei.

    Școala nu poate suplini totul însă, poate avea un puternic efect formativ. Este nevoie de profesori și învățători care să promoveze valori și comportamente sociale precum acceptarea, toleranța, comunicarea și integrarea pozitivă și să evite atitudinile negative de etichetare, stereotipurile, prejudecățile și comportamentele discriminatorii, intoleranța, xenofobia și rasismul. Profesorul trebuie să fie un adevărat mediator cultural care își cunoaște elevii și nu discriminează niciun elev, comunicând asertiv și fiind capabil să rezolve pozitiv orice conflict, care promovează identitatea culturală.

    Considerăm că este necesară încurajarea elevilor de către cadrele didactice să spună când sunt discriminați. Neînțelegând că sunt părtași la acțiuni discriminatorii, elevii pot comite și ei la rândul lor acte discriminatorii. Studiile făcute de-a lungul timpului au arătat că procentul celor care fac acest lucru a fost în creștere. Acest comportament nu este unul „ normal”  și poate fi diminuat doar prin plasarea discriminării în percepția elevilor în afara acțiunilor normale. Campania de informare și conștientizare în rândul părinților derulată în cadrul proiectului Școala e frumoasă – Învață pentru tine! este construită pe acest principiu și urmărește informarea părinților cu privire la efectele pe care le are pe termen lung discriminarea.

Fără categorie