Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

GRUP ŢINTĂ

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI ESTE FORMAT DIN: 

0
Preşcolari care participă la activităţi de tip "Grădiniţa prietenoasă"
0
Elevi care participă la activităţi de tip "Şcoala după şcoală"
0
Elevi care participă la consiliere şi orientare şcolară
0
Participanţi tabără