Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Îmbunătățirea comunicării dintre școală și familie

Modul în care școala relaționează cu familia are un rol importanta în dezvoltarea și maturizarea copilului, în formarea personalității acestuia și în conturarea concepției lui despre lume și despre sine. Relațiile bune dintre școală, familie și comunitate sunt de cele mai multe ori în avantajul copilului aflat la diferite vârste. Dacă familia îl îndrumă cu tact și înțelepciune pe copil, dacă îi stimulează creativitatea, responsabilitatea și libertatea, doar așa îi poate deciziile în ceea ce privește educația într-un mod benefic.

Există multe situații în care părinții plasează problemele legate de educația copiilor printre cele mai importante ale lor. Sunt așadar, părinți care crează și mențin o relație strânsă cu școala. Se străduiesc ajutați de către cadrele didactice să creeze în mediul familial o ambianță prielnică dezvoltării sănătoase a copilului. Doar așa influența favorabilă pe care o are școala asupra copilului continuă și acasă.

Din păcate, există și părinți mai puțin implicați în relația cu școala sau cu comunitatea și acest lucru se vede în educația și implicarea la școală a copilului. O modalitate de a schimba acest lucru este intervenția școlii de a găsi cât mai multe și eficiente forme de colaborare, de atragere a părinților într-un dialog eficace pentru formarea viitorului adult.

Pe de altă parte, este foarte importantă și colaborarea cu comunitatea și anume:

 • ONG-uri;
 • Alte instituții care oferă servicii educaționale;
 • Administraţia Publică Locală;
 • Organele de drept;
 • Agenţi economici;
 • Mass media; etc.

Comunitatea reprezintă în acest context cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare a elevului. Colaborarea dintre comunitate, familie și școală prezintă mai multe avantaje, printre care amintim:

 • Clarificarea unor probleme educative;
 • Oferirea unui cadru de dezvoltare a personalității elevilor;
 • Sporirea conștientizării din partea tuturor persoanelor implicate în educație.

Îmbunătățirea relației dintre școală/familie și comunitate se poate realiza în mai multe moduri:

 • Familiarizarea părinților cu standardele de învățare, cu curriculum școlar și activitățile extrașcolare;
 • Implicarea părinților în activitățile școlare care au ca scop formarea competențelor de autoeducație la elevi;
 • Implicare în acțiuni educative cu scopul de a integra elevii în societate.

Există și părinți cărora li se fac anumite reproșuri în ceea ce priveste colaborarea cu școala, printre acestea menționăm: lipsa prezenței lor la sedințele organizate, lipsa de responsabilitate, contacte limitate cu școala, reacțiile negative atunci când le sunt propuse idei noi, preocuparea doar în ceea ce privește notele pe care le obține copilul/copiii lor.  Campania pe care o derulăm în cadrul proiectului Școala e frumoasă – Învață pentru tine are scopul de informa cu privire la importanța pe care o deține  colaborarea strânsă între familie, școala și comunitate în construirea unui mediu prietenos de educație copilului.

 

 

Fără categorie