Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Reprezentări în problemele părinților

Există situații în care unii părinți renunță la contactul pe care l-au avut cu școala pentru că nu reușesc să-și controleze copiii. Au fost identificate situații în care mulți părnți indiferent de clasă, nu se mai implică în educația lor, nu-i mai supraveghează nici acasă.  Situația e cu mult mai gravă atunci când dezinteresul părinților este dublat de cel al elevilor, care ajung să-și dezvolte preocupări complementare școlii dar care le ocupă mult timp. Cazuri în care copiii veneau la școală dezinteresați total, având doar un pix și o foaie de hârtie, tulburând fără nici un temei orele.

Școala este nevoie astfel să dezvolte o relație optimă de comunicare cu părinții pentru a-i convinge să își trimită copiii la școală. Dezinteresul părinților este evident în anumite cazuri, aceștea neparticipând la sedințele cu părinții.

Este esenţial ca legătura dintre părinte şi şcoală să aibă la bază încrederea reciprocă. Pentru a realiza un parteneriat eficient cu părinţii, cadrele didactice responsabile trebuie să urmărească să înveţe de la părinţi despre copiii acestora şi să ofere părinţilor informaţiile şi resursele necesare în vederea eficientizării procesului educaţional. Instrumente de comunicare cu familia pe parcursul anului şcolar: programarea întâlnirilor cu părinţii, consultaţii cu părinţii, chestionar pentru părinţi. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi de acţiune, având în vedere interesul copilului. Rolul cadrului didactic responsabil este de a discuta cu părinţii, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din şcoală şi de a obţine sprijinul acestora pentru desfăşurarea cât mai eficientă a acestor activităţi. De asemenea, pentru a stimula implicarea părinţilor în procesul de monitorizare a educaţiei elevilor, se pot organiza seri ale părinţilor sau zile de evaluare care implică atât cadrele didactice, cât şi părinţii şi elevii, şi în cadrul cărora au loc discuţii despre progresul elevilor şi se stabilesc obiectivele de urmat.

Fără categorie