Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

REZULTATE

PRINCIPALELE REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI SUNT:

Activitatea are la bază concepte precum individualizarea sarcinilor, valorificarea tuturor copiilor, dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, întregirea educaţiei prin dezvoltarea unor abilităţi fundamentale în viaţă precum: luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, capacitatea de a oferi şi de a primi feedback. 

  1. Ateliere artistice;
  2. Ateliere creaţie/handmade;
  3. Ateliere mediu/educaţie civică;
  4. Ateliere sănătate prin sport/alimentaţie sănătoasă/igienă;
  5. Ateliere micul biolog.

Pentru ciclul primar programul cuprinde activităţi cu sprijin specializat: supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente. 

Toţi elevii din grupul ţintă vor urma un curs de limbă străină, organizaţi pe grupe de vârstă, specifice acestui tip de cursuri. Dezvoltarea competenţelor lingvistice este deosebit de importantă pentru dezvoltarea viitoare a fiecărei persoane. 

Copiii sunt susţinuţi să îşi dezvolte capacitatea de luare a deciziilor privind orientarea în carieră, să îşi însuşească modalităţi de învăţare eficientă, să poată realiza un echilibru între ceea ce îşi doresc să devină şi posibilităţile reale de care dispun. 

Copiii care participă la o astfel de tabără dezvoltă valori morale şi competenţe sociale într-un mod distractiv, fără a avea senzaţia lucrului impus. 

Participarea la tabăra organizată pe principiul educaţiei prin aventură le poate dezvolta celor 120 de participanţi valori precum: lucrul în echipă, comunicarea, perseverenţa, solidaritatea, curajul, toleranţa, rezolvarea conflictelor, luarea deciziilor, planificarea timpului şi a resurselor. 

Sunt organizate cu scopul de a dezvolta şi consolida ideea de grup şi spiritul de competiţie. 

Centru va facilita dialogul ŞCOALĂ/FAMILIE/COMUNITATE 

Campania se va adresa tuturor părinţilor care au copii de vârstă preşcolară sau şcolară, cu scopul de a informa părinţii cu privire la importanţa şcolii şi a sistemului educaţional, efectele abandonului şcolar, lipsa de perspective pentru cei fără un minim de educaţie.