Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Rolul mediatorului în prevenirea absenteismului

     Pentru mediatorul școlar fiecare zi este o provocare, ei fiind cei care fac legătura între școală și comunitate. Cu pași mărunți, ei încearcă să câștige respectul și încrederea membrilor comunității, să le explice importanța educației pentru copiii și să îi consilieze.

Mediatorii întâmpină tot felul de piedici atunci când lucrează cu copii și familiile lor. Diferențele de cultură, mentalitatea, igiena precară, tradițiile și obiceiurile altor etnii, sunt motivele pentru care misiunea mediatorului poate fi îngreunată. Mediatorul școlar este cel care menține legătura dintre școală și părinți și cel care care încearcă să câștige respectul și încrederea membrilor comunității, să le explice importanța educației pentru copii și să îi consilieze.

Prin activitatea pe care o desfășoară, deplasări la domiciliul familiilor dezavantajate, mediatorul școlar contribuie la schimbarea destinului unor copii. Printre sarcinile pe care le are mediatorul școlar în prevenirea abandonului școlar, amintim:

  • Facilitează dialogul școală – familie – comunitate;
  • Reușește să contribuie la menținea și dezvoltarea încrederii și a respectului școlii față de comunitate și al comunității față de școală;
  • Sprijină familia în vedere înscrierii copilului în învățământul preșcolar;
  • Adună date statistice relevante pentru accesul la educație și sprijină direct și prioritar menținerea copiilor în sistemul de învățământ obligatoriu;
  • Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar și monitorizează situația școlară și activitățile extrașcolare ale acestora, încurajând astfel participarea acestora la educație.

Rolul mediatorului școlar este așadar, foarte important pentru prevenirea absenteismului. Faptul că acesta întră în contact cu familia și reușește să consilieze părinții care au nevoie, să discute cu privire la problemele care au intervenit și au influențat participarea copiilor lor la educație, aduce cu sine o micșorare a acestui fenomen.

Fără categorie