Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Școala și comunitatea locală

      În educație este extrem de importantă relația dintre familie și comunitatea locală. Școlile trebuie să fie organizate și structurate pentru a sprijini și orienta familia în acest rol, în spiritul cooperării și al încrederii, pentru a asigura că obiectivele parcursului școlar sunt atinse având în vedere interesul copilului.

     Școala trebuie să organizeze activități extrașcolar pentru întreaga familie, cu scopul de a dezvolta competențele părinților în domeniul organizării vieții de familie, precum și cu scopul de a-i încuraja pe părinți să se integreze sau reintegreze în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Școala este una dintre instituțiile centrale ale comunității, având roluri specifice însă neputând funcționa fără a ține cont de specificul comunității în care funcționează. Școlile pot fi în acest caz supuse presiunii unui complex de factori: grupuri ideologice care activează la nivel local, sistemele politice locale, condițiile economice precum și diverse tendințe manifestate în societate.

     Poate contribui școala la întărirea relației cu comunitatea locală?

     Școala poate contribui în acest caz, prin valorificarea resurselor comunitare locale, prin abordarea unu parteneriat comunitar și prin promovarea unui management participativ. Conștientizând și valorificând rolul fiecărui agent comunitar în educație sunt căi care conduc nu numai la dezvoltarea școlii ci și a comunității locale.

Fără categorie