Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

ABANDON ȘCOLAR

Dificultăţile materiale: copii proveniţi din medii defavorizate, din familii numeroase, dezorganizate familii care, au probleme în a asigura îmbrăcăminte adecvată tuturor copiilor.

Modelul educaţional oferit de părinţi: în cazul celor mai multe situaţii de absenteism şi abandon şcolar, copiii provin din familii în care părinţii nu au mai mult de 8 clase.

Modelul educaţional oferit de fraţi: în familiile în care există fraţi mai mari care au renunţat timpuriu la educaţie, modelul este preluat şi în cazul fraţilor mai mici.

Familii dezorganizate: copii proveniţi din familii    dezorganizate   (divorţ, alcoolism, violenţă în familie).

Implicarea în activităţi la limita legii: în acest caz vorbim despre prostituţie, droguri, apartenenţa la reţele de cerşetorie care, conduc la renunţarea la educaţie.

Găsirea unui loc de muncă: desfăşurarea pe durata anului şcolar a unei activităţi aducătoare de venit constituie un element de risc care, se soldează în cele mai multe situaţii cu renunţarea prematură la şcoală.

Diminuarea şanselor de a câstiga pe piaţa muncii precum şi a şanselor să fie integraţi în forţa de muncă;

Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură dependenţi de programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei;

Delicvenţa juvenilă concretizată în furt, violenţă, încălcarea legilor, comportamentul de grup sau de bandă, cu potenţial infracţional;

Persoanele care abandonează timpuriu şcoala, pe termen mediu şi lung afectează direct economia în sensul că vor ajunge să consume mai mult decât plătesc la bugetul de stat;

Abandonul şcolar reduce şansele ca, în calitate de cetăţean european, persoana respectivă să beneficieze eficient de libera circulaţie a forţei de muncă.