Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

CAMPANIE INFORMARE

Activitatea A.7 Campania de informare și conștientizare în rândul părinților va fi una care se va adresa tuturor părinților care au copiii de vârsta preșcolară sau școlară din localitate și va fi o activitate transversală.

Campania va avea mai multe etape:

  • prima etapă, inițială, va consta în diseminarea de informații prin intermediul unor materiale tematice broșuri/pliante care vor conține informații despre importanța școlii și a sistemului educațional, efectele abandonului școlar, lipsa de perspective pentru cei fără un minim de educație, eliminarea discriminării, toleranța, etc.
  • a doua etapă va consta în întâlniri cu grupuri de părinți, în funcție de ciclurile de învățământ (dar și întâlniri comune: exemplu, părinții elevilor clasei a 4-a cu părinții elevilor clasei a 5-a cu sau părinții preșcolarilor cu părinții elevilor clasei întâi). Un rol dosebit de important în această activitate o va avea mediatorul școlar, întâlnirile se vor desfășura la centrul înființat (descris în A6). Întâlnirile vor fi interactive și vor avea rolul de a consolida relațiile în cadrul comunității și de a realiza schimburi de experiență.
  • o a treia etapă este etapa finală în care se va urmări obținerea unui feed-back din partea părinților și a comunității locale în general (în legatură cu utilitatea implementării proiectului, a rezultatelor obținute, necesitatea continuării unor astfel de acțiuni).