Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Category "Fără categorie"

Abandonul scolar timpuriu

O problema cu care se confrunta scolile din Romania o reprezinta abandonul scolar timpuriu. Statisticile recente arata ca una din cauzele acestui fenomen este lipsa transportului copiilor, in special

Fără categorie

De la o absenta, la abandon scolar

  Drumul de la o absenta la abandon scolar, poate fi in anumite cazuri foarte scurt. Totul incepe cu acel „chiul” de la o anumita ora si continua sa fie un obicei in randul unor copii. In primul

Fără categorie

De ce sa nu discriminezi

Discriminarea are efecte negative din mai multe puncte de vedere, având un impact negativ semnificativ asupra victimelor vizând starea socială și economică, sănătatea și bunăstarea. Discriminarea nu a

Fără categorie

Școala și comunitatea locală

      În educație este extrem de importantă relația dintre familie și comunitatea locală. Școlile trebuie să fie organizate și structurate pentru a sprijini și orienta familia în acest rol, în spiritul cooperării și al încrederii, pentru a asigura că obiectivele parcursului școlar sunt atinse având în vedere interesul copilului.

     Școala trebuie să organizeze activități extrașcolar pentru întreaga familie, cu scopul de a dezvolta competențele părinților în domeniul organizării vieții de familie, precum și cu scopul de a-i încuraja pe părinți să se integreze sau reintegreze în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Școala este una dintre instituțiile centrale ale comunității, având roluri specifice însă neputând funcționa fără a ține cont de specificul comunității în care funcționează. Școlile pot fi în acest caz supuse presiunii unui complex de factori: grupuri ideologice care activează la nivel local, sistemele politice locale, condițiile economice precum și diverse tendințe manifestate în societate.

     Poate contribui școala la întărirea relației cu comunitatea locală?

     Școala poate contribui în acest caz, prin valorificarea resurselor comunitare locale, prin abordarea unu parteneriat comunitar și prin promovarea unui management participativ. Conștientizând și valorificând rolul fiecărui agent comunitar în educație sunt căi care conduc nu numai la dezvoltarea școlii ci și a comunității locale.

Fără categorie

Creșterea rolului părinților în educație

Părinții au un rol deosebit de important în educație. Implicarea părinţilor este susţinută din punct de vedere politic şi instituţional, în special în ţările vestice dezvoltate. În ciuda diferitelor studii şi politici care militează pentru implicarea părinţilor în educaţie, implementarea lor în şcoală nu este un proces uşor şi cu rezultate garantate, în special în cazul familiilor care provin din medii socio-economice dezavantajate.

Pentru a menține stabilitatea și coeziunea socială, familia trebuie să fie protejată. Este de necontestat faptul că educarea și creșterea copiilor revine în are parte părinților.

Cum putem crește rolul părinților în educarea copiilor?

  • O măsură destul de eficientă ar fi informarea acestora cu privire la importanța pe care o are școala pentru viitorul copiilor lor. Chiar dacă există de cele mai multe ori cazuri de părinți care nu au frecventat la rândul lor școala, totuși aceștea trebuie convinși că fără școală copiii lor riscă să nu-și găsească un loc de muncă și să-și limiteze extrem de mult opțiunile;
  • Conștientizarea riscurilor la care se supun copiii care nu frecventează școala, care sunt efectele absenteismului și ale abandonului;
  • Înțelegerea nevoilor pe care le au copiii lor și îmbunătățirea comunicării cu aceștia;
  • Dezvoltarea unei relații cât mai eficiente cu reprezentanții școlii;
  • Implicarea părințillor în activități extrașcolare.

Părinții sunt practic, primii profesori ai copilului, ei punând bazele educației în mediul familial. De cele mai multe ori dezvoltarea armonioasă a personalității unui copil ține de climatul familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine definit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.

Fără categorie