Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ce perspective au copiii fără educație?

Chiar dacă în România educația reprezintă un drept garantat de Constituție pentru toți copiii, indiferent de originea lor socială sau etnică, de apartenența religioasă sau de sex, există multe situații în care aceștea nu fac parte din nicio formă de învățământ. Deși Constituția prevede gratuitatea învățământului public, de toate nivelurile, numărul copiilor care renunță la școală este mare. Atunci apare întrebarea <<ce perspective au copiii fără educație?>>. Este foarte ușor de răspuns nu prea au perspective.

Educația este cea care întreține motorul mobilității sociale. Fără generații tinere educate nu ne putem gândi că vom avea adulți cu o viață demnă, decentă și care să contribuie la dezvoltarea programelor sociale și a prosperității țării.

Este cunoscut faptul că în unele cazuri copiii nu vin la școală datorită faptului că trăiesc în sărăcie iar părinții nu își pot permite cheltuielile ce țin de acest lucru. Dar, tocmai lipsa educației îi condamnă la un viitor tot în sărăcie și lipsit de perspective. Problema sărăciei este din păcate, o realitate destul de îngrijorătoare și este întreținută de lipsa educației.

Pe de altă parte, comunitățile care se luptă cu un mediu economic încă subdezvoltat, iar oportunitățile de încadrare în muncă sau de identificare a unui loc de muncă pe plan local sunt aproape inexistente, conduc la o demotivare în ceea ce privește participarea la educație. Această situație se întâlnește cu preponderență în mediul rural, unde ponderea persoanelor care trăiesc sub limita subzistenței este foarte mare, iar lucrul cel mai alarmant este că aceste familii au cei mai mulți copii. Până nu se va schimba mentalitatea acestor oameni, situația nu se va schimba. Chiar dacă au fost implementate mai multe programe prin care să fie încurajată participarea activă în activitățile școlare, situația nu s-a schimbat foarte mult. Doar prin campanii de informare și conștientizare susținute în rândul părinților prin care să fie prezentate aspecte privind importanța școlii și a sistemului educațional poate fi schimbată mentalitatea acestora. Acesta este unul din scopurile activității A.7 derulate în cadrul proiectului Școala e frumoasă – Învață pentru tine!, conștientizarea părinților cu privire la importanța pe care o are școala în viața copiilor lor și pentru viitorul acestora. Prin scăderea numărului copiilor care abandonează școala se poate atinge o anumită dezvoltare economică. Așadar, educația depinde de dezvoltarea economică și invers. Fără educație, perspectivele de dezvoltare ale viitorilor adulți sunt minime, de aceea trebuie conștientizată importanța pe care o are sistemul de învățământ.

 

Fără categorie