Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Creșterea rolului părinților în educație

Părinții au un rol deosebit de important în educație. Implicarea părinţilor este susţinută din punct de vedere politic şi instituţional, în special în ţările vestice dezvoltate. În ciuda diferitelor studii şi politici care militează pentru implicarea părinţilor în educaţie, implementarea lor în şcoală nu este un proces uşor şi cu rezultate garantate, în special în cazul familiilor care provin din medii socio-economice dezavantajate.

Pentru a menține stabilitatea și coeziunea socială, familia trebuie să fie protejată. Este de necontestat faptul că educarea și creșterea copiilor revine în are parte părinților.

Cum putem crește rolul părinților în educarea copiilor?

  • O măsură destul de eficientă ar fi informarea acestora cu privire la importanța pe care o are școala pentru viitorul copiilor lor. Chiar dacă există de cele mai multe ori cazuri de părinți care nu au frecventat la rândul lor școala, totuși aceștea trebuie convinși că fără școală copiii lor riscă să nu-și găsească un loc de muncă și să-și limiteze extrem de mult opțiunile;
  • Conștientizarea riscurilor la care se supun copiii care nu frecventează școala, care sunt efectele absenteismului și ale abandonului;
  • Înțelegerea nevoilor pe care le au copiii lor și îmbunătățirea comunicării cu aceștia;
  • Dezvoltarea unei relații cât mai eficiente cu reprezentanții școlii;
  • Implicarea părințillor în activități extrașcolare.

Părinții sunt practic, primii profesori ai copilului, ei punând bazele educației în mediul familial. De cele mai multe ori dezvoltarea armonioasă a personalității unui copil ține de climatul familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine definit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.

Fără categorie