Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Forme prin care se manifestă absenteismul

       Una dintre problemele des întâlnite astăzi în școlile românești este cea a absenteismului școlar generat de dezinteres și lipsa de atractivitate a activităților școlare.

Formele prin care se manifestă absenteismul sunt:

       Selectiv – „fuga” de la școală frecventă la o singură disciplină sau doar la anumite discipline;

       Generalizat – „fuga” de la școală care prefigurează abandonul școlar;

       Atitudine defensivă – față de autoritatea unui sistem;

       Familia poate fi una din cauzele absenteismului din cauza faptului că poate avea anumite carențe tocmai în partea educației făcută pentru dezvoltarea intelectuală a copilului. Familia poate fi cauza absenteismului de cele mai multe ori, din următoarele motive:  

   – părinții folosesc copiii ca forță de muncă acasă și determină astfel absenteismul;

    – indiferența față de educația școlară conduce la atitudini negative;

    – incapacitatea de a asigura material participarea copiilor la școală;

   – supravegherea precară a copiilor și lipsa studiului în mediul familial;

   – supraîncărcarea programului educativ al copiilor în funcție de aspirațiile părinților, proiectând viitorul copiilor conform dorințelor lor neimplinite.

   Pe de altă parte, școala reprezintă locul unde începe să se manifeste absenteismul și în același timp este locul în care apare acest comportament indezirabil, pentru că afectează atât beneficiarul educației cât și procesul instructiv – educativ. Printre cauzele absenteismului în mediul școlar, amintim:

    Insuccesul școlar – care efectează direct imaginea de sine, stima de sine a acestuia;

    Factori intelectuali – inteligența școlară, stilul de învățat individual, rezistența la efort intelectual;

    Factori non-intelectuali – emotivitate, dorințe motivație și dinamică, funcții psihice;

În momentul în care copiii încep să lipsească sistematic și generalizat de la școală, această conduită este un semnal tardiv al existenței unor probleme. Absenteismul este așadar o formă de agresiune pasivă împotriva școlii și indică faptul că elevii fug uneori de la școală chiar și cu riscul de a fi pedepsiți.

Fără categorie