Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prevenirea abandonului școlar

 Prevenirea abandonului școlar este o activitate complexă, ce presupune intervenții concrete care să ducă la reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon școlar, folosind acțiuni care să înlăture pe cât posibil cauzele.

Printre acțiunile ce ar putea fi realizate, se numără:

  • existența unor programe inițiate de ONG-uri, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea fenomenului de abandon școlar;
  • existența unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului școlar.
  • acțiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea și combaterea abandonului școlar, precum și cu ajutarea copilului aflat în situația de abandon școlar;
  • promovarea și încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar.

Cum pot fi puse în aplicare practicile de prevenire a abandonului școlar?

  • Prin activități extrașcolare (excursii, spectacole, concursuri tematice), echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea școlară a copiilor);
  • Sprijin reciproc între școală – familie – comunitate;
  • Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenți, părinți, cadre didactice cu prezentarea de modele de reușită în profesie;

Succesul acțiunilor înseamnă o colaborare activă, bazată pe reciprocitate între:

  • școală (prin profesori, psiholog școlar, mediator școlar, asistent medical);
  • autoritățile locale (prin asistent social, mediator sanitar, medic de familie, organele de poliție);
  • reprezentanții legali ai copiilor (prin părinți sau aparținătorii legali).

Toate activitățile de prevenție și combatere a abandonului școlar trebuie susținute social de instituțiile statului care, ar trebui să se concentreze pe eliminarea principalilor factori ai abandonului școlar și anume sărăcia, lipsa educației părinților, cutume culturale și practica implicării copiilor în activități domestice care se suprapun programului și activităților școlare.

 

Fără categorie