Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Principiile care stau la baza construirii unei relații de colaborare școală – părinți

   

 

    Relația de colaborare dintre școală și părinți presupune respectarea unor principii, după cum urmează:

  • Încrederea – presupune construirea unui mediu securizant atât în planul relațiilor cu părinții cât și în cel al organizării spațiului. Încrederea reciprocă se construiește cu argumente fără a depăși limitele respectate și asumate reciproc.
  • Respectul pentru părinți – abilitățile, valorile, interesele părinților vor fi evidențiate în mod necondiționat, fără a încălca regulile de comunicare stabilite de comun acord.
  • Pentru afirmarea pozitivă a părinților este construit un cadru bazat pe înțelegere, corectitudine, empatie și neutralitate, principiul care stă la baza unei relații de colaborare școală – părinți este valorizarea părinților.
  • Abilitatea părinților – metodele și tehnicile de consileire trebuie să fie centrate pe identificarea punctelor tari și a resurcelor pentru depășirea situațiilor critice în relația părinte – copil – școală, cu efecte concrete în ceea ce privește autoresponsabilizarea ai autodezvoltarea părinților.
  • Comunicarea eficientă – utilizarea unor stategii interactive de comunicare, ascultare activă, feedback pozitiv.
  • Informarea părinților – activitățile propuse vor avea în vedere, pe de o parte actualitatea și corectitudinea informațiilor, precum și modul în care activitățile sunt transmise.
  • Confidențialitatea – informațiile oferite în cadrul activităților derulate pentru părinți sunt folosite doar în interesul proiectului și al activității în sine, de a diminua efectele abandonului școlar.

     În colaborarea școală – părinți, mediatorul școlar încurajează pe de altă parte profesorii să dezvolte relații pozitive cu părinții, inițiind și oferind modele de comunicare și interacțiune cu aceștia. Mediatorul are un rol important în parteneriatul școală – părinți oferind: sprijin pentru familii, părinți, comunitate de a organiza programe de suport pentru elevi, colaborare cu diferite servicii comunitare, vizite la domiciliu.

Fără categorie