Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Rolul mediatorului în relația cu părinții, școala și comunitatea

În stabilirea unei relații bune între părinți, școală  și comunitate, mediatorul poate avea un rol important.

Cine este mediatorul școlar? 

Este cel care înțelege că pentru o reușită școlară trebuie să iasă în comunitate. Așa începe activitatea lui, prin care își asumă responsabilitatea de a facilita dialogul dintre școală, familie și comunitate și de a dezvolta o relație de încredere și de respect a comunității față de școală și a școlii față de comunitate. Mediatorul școlar, ajută copiii care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, să devină o parte din acesta. Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Și, ca orice om din sistem, colectează date statistice relevante pentru monitorizarea accentului la educație și menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu. Colectarea datelor despre toți copiii din comuniate de vârsta școlarizării și înregistrarea acestor date în documentele puse la dispoziția conducerii școlii și a inspectoratului școlar, este încă unul din rolurile pe care le are mediatorul școlar.  Mediatorul identifică prin studiul datelor pe care le colectează și prin contactele pe care le menține cu părinții și cu autoritățile locale, probleme referitoare la școlarizarea copiilor, prevenirea abandonului școlar și continuarea studiilor corespunzătoare posibilităților și aptitudinilor copiilor din comunitate.

De asemenea, mediatorul școlar are misiunea de a asigura o relație egală între părinți și cadrele didactice, pentru că ambii, în forme diferite contribuie la educația elevului.

Mediatorul școlar acționeză pe cei patru piloni: școala, elevul, părintele și comunitatea. La școală, păstrează legătura constant cu cadrele didactice pentru a identifica problemele care pot duce la eșec școlar. Atunci când se impune, mediatorul școlar este cel care previne şi mediază conflictele între familie, comunitate şi şcoală.

Cu elevii, stabilește, facilitează sau desfășoară, după caz, programe recuperatorii. Cu părinții, realizează întâlniri constante atât pentru a identifica soluții la problemele care pot afecta copilul la școală, cât și pentru a-i informa cu privire la importanța școlii, a sistemului educațional dar și cu privire la efectele abandonului școlar și la lipsa de perspective în absența școlarizării. Combaterea discriminării, creșterea toleranței, sunt alte subiecte pe care mediatorul le abordează cu toți actorii procesului educațional. Iar în comunitate, mobilizează și facilitează accesul la resurse, colaborează cu instituții ale statului și cu societatea civilă, pentru a veni în sprijinul nevoilor copiilor.

În ceea ce privește combaterea abandonului, mediatorul are un rol destul de important în sensul că asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar, monitorizează situaţia şcolară şi activităţile extraşcolare ale acestora, încurajând participarea acestora la educaţie. Aceste date, sunt transmise școlii cu scopul identificării soluțiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educație.

Fără categorie