Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Stereotipuri negative și neîncrederea. Cauze ale discriminării.

    Folosirea etichetelor în raport cu persoane aparținând unor grupuri sociale diferite este o formă de discriminare și crează de cele mai multe ori un cerc vicios. De cele mai multe ori stereotipurile nasc prejudecăți și discriminare. 

     Cine poate fi vizat de stereotipuri? În cazul elevilor, poate fi vizat de stereotipuri orice copil care are calități etnice, de gen, de naționalitate, religie, legate de hobby-uri, profesionale. În cazul unui defect fizic – mai important sau mai puțin important de exemplu „urâțenia” sau psihic, apartenența la una din grupurile sociale – etnice, religioase, statut social, gen. Aici intervine termenul de stigma, ca fiind o noțiune înrudită cu stereotipul cultural. Stigma presupune efecte relaționale și evocă faptul că o persoană stigmatizată este suceptibilă de a suporta comportamente degradante din partea semenilor.

Încă din familie, părinții pot evita stereoptipurile de gen atunci când își cresc copiii, după cum urmează:

  • Identifică stereotipurile de gen;
  • Vorbindu-i copilului despre idei preconcepute;
  • Permitându-i copilului să încerce mai multe activități extrașcolare și hobby-uri;
  • Acceptând emoțiile copilului, indiferent care ar fi acestea.

Chiar dacă în prezent fetele sunt încurajate să aibă comportamente sau preocupări percepute ca fiind masculine, băieții au de suferit dacă au un comportament tipic feminin.

     Așadar, folosirea stereotipurilor poate fi evitată dacă educația se axează pe evitarea acestora, pe înțelegerea gravității pe care o dețin în comportamentul copiilor și nu numai. Tendința copiilor stigmatizați este de a stigmatiza la rândul lor alți copii și de a-i exclude. Doar educația bazată pe valori morale este ceea ce poate schimba mentalitatea oamenilor și poate diminua acest fenomen întâlnit încă din școală. 

Fără categorie