Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Strategie Națională “Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022