Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Strategiile de bază în prevenirea abandonului școlar

Abandonul școlar reprezintă astăzi o provocare a politicii din domeniul educațional, destul de des întâlnită și dezbătută.

Prevenirea abandonului școlar trebuie să fie o prioritate în sistemul educațional actual, iar stabilirea și implementarea unor strategii de bază pentru a preveni acest fenomen s-au dovedit a fi benefice în timp. Printre aceste strategii, amintim:

 

  • MENTORATUL/TUTORIATUL

Prima strategie, mentoratul, reprezintă o relație suport de tip unu la unu, bazată pe încredere. Tutoriatul, activitate unu la unu,  este focalizată pe dezvoltarea competențelor de scris și citit.

 

  • ÎNVĂȚAREA APLICATĂ

Această metodă de predare/învățare promovează creșterea personală și socială, dezvoltarea carierei și a responsabilității civice.

 

  • PROGRAME ȘCOLARE ALTERNATIVE

Folosite în cazul persoanelor aflate în situație de risc de abandon școlar, acestea trebuie să satisfacă nevoile sociale ale elevilor și să răspundă cerințelor academice.

 

  • PROGRAME EXTRAȘCOLARE

Au rolul de a trezi interesul pentru diferite domenii și sunt foarte importante pentru elevii aflați în situația de eșec școlar.

 

  • EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR, OFERIREA DE OPORTUNITĂȚI EDUCAȚIONALE

Cea mai bună strategie pentru a reduce numărul celor care abandonează școala este de a le oferi cea mai bună intruire în școală.

 

  • IMPLICAREA FAMILIEI

Implicarea familiei are un impact pozitiv asupra succesului școlar al elevului și în dezvoltarea acestuia.

 

  • PROGRAME DE CITIRE ȘI SCRIERE

Pentru a ajuta elevii care nu au rezultate foarte bune, trebuie intervenit timpuriu prin focalizarea pe abilitățile de citire/scriere deoarece acestea sunt baza pentru învățarea efectivă în orice domeniu.

 

Fără categorie