Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valorificarea potențialului creativ al copiilor

       Valorificarea potenţialului creativ al copiilor deschide accesul la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.

✅ Eforturile formativ-dezvoltative ale cadrelor didactice/îndrumătorilor trebuie să fie orientate spre: dezvoltarea morală, estetică, fizică şi intelectuală; formarea abilităţilor de comunicare cultă şi vorbire literară, asigurarea dezvoltării optime, non-conflictuale a copilului; formarea priceperii de interacţionare, de stabilire a relaţiilor interpersonale pozitive în micromediul social existent. În aspectul proiectării conţinuturilor educative se recomandă cadrului didactic: să efectueze dezvoltarea şi renovarea acestuia prin prisma culturii naţionale; să valorifice potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare; să aplice în cadrul sistemului educativ-instructiv tehnici speciale pentru a-i asigura copilului dreptul de a-şi forma personalitatea prin propria experienţă.

Prin activitățile derulate în cadrul proiectului Școala e frumoasă – Învață pentru tine! se va realiza stimularea, dezvoltarea și valorificarea potențialului  fiecărui copil.

Unele din principiile de bază ale  organizării și functionării învătământului preșcolar sunt:

  • principiul educației globale și individualizate care se referă la valorificarea întregului potențial al copiilor, a tuturor dimensiunilor personalității acestora.
  • principiul asigurării integrale a drepturilor copilului care oferă șanse egale tuturor fara a se face interpretări conexe.

Un aspect foarte important il reprezintă valorificarea pozitivă a diferențelor, promovarea toleranței si echității în toate demersurile educative formale, informale și nonformale.

Câteva caracteristici ale copilului care are nevoie să fie ajutat pentru a-și valorifica potențialul:

➡ Obtine rezultate slabe la școală sau în alte situații în care este evaluat;

➡ Are o stimă de sine scazută;

➡ Se simte deseori trist și nemultumit, incapabil să-i multumească pe cei apropiati; 

➡ Sensibil la critica altora ori la presiunea grupului social;

➡ Nu acceptă responsabilități;

➡ Pare plictisit deseori;

➡ Îi lipsește motivația pentru a-și îndrepta comportamentul;

➡ Rezultatele slabe au apărut fie brusc, fie au fost o constantă a evoluției copilului;

➡ Atunci când o anumită activitate îi trezește interesul, reuseste să obțină rezultate bune.

    Creativitatea este fereastra larg deschisă ce-i dă imaginaţiei aripi şi puterea de a atinge înaltul, de a da viselor contur şi împlinire,dă culoare vieţii, aducând speranţă în priviri, alungă frica şi neîncrederea, lăsând locul curajului şi încrederii în sine. Să păstrăm această fereastră mereu deschisă pentru a primi mereu în suflet lumină , căldura şi prospeţime. Copilul repovesteşte poveştile, apoi, uneori poate desena sau creea anumite jocuri în care să folosească cele învăţate. Poveştile, ca activităţi organizate, au o valoare cognitivă, etică şi estetică, prin care se exercită o puternică înrâurire asupra întregii personalităţi a copiilor, se exersează vorbirea copiilor, se formează deprinderea de a vorbi independent, ceea ce contribuie la o exprimare corectă, coerentă, expresivă.

 

Fără categorie