Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Care este scopul activității de consiliere?

Activitatea de consiliere și orientare școlară derulată în cadrul proiectului Școala e frumoasă – Învață pentru tine!” este susținută de către 2 consilieri și un coordonator de activitate cu scopul de a corecta fenomenul de părăsire timpurie a școlii.

Copiii care participă la sesiunile de consiliere și orientare școlară sunt susținuți să-și dezvolte capacitatea de luare a deciziilor privind orientarea în carieră, să își însușească modalități de învățare eficientă, să poată realiza un echilibru între ceea ce își doresc să devină și posibilitățile reale de care dispun.

Cum se vor realiza toate aceste lucruri?

  • Prin intermediul sesiunilor de consiliere de grup și individuale care, vor fi susținute de experții angajați în proiect.

Fișele de lucru pe care copiii le completează în cadrul sesiunilor de consiliere și orientare școlară au scopul de a atinge unul sau mai multe obiective, printre care:

  • Autocunoaștere și dezvoltare personală;
  • Comunicare și abilități sociale;
  • Managementul informațiilor și al învățării;
  • Planificarea carierei;
  • Calitatea stilului de viață.

Accentul pică pe consilierea elevilor cu rezultate mai slabe la școală sau elevi care au absențe și se derulează pe parcursul a mai multe sesiuni.

Fără categorie