Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informarea părinților cu privire la situația școlară a copiilor

În diminuarea fenomenului de absenteism și abandon școlar, un rol deosebit de important îl are relația dintre părinți și reprezentanții școlii. Vizitele părinților la școală, implicarea acestora în derularea unor activități împreună cu copiii lor este extrem de benefică. Informarea părinților cu privire la comportamentul copiilor trebuie să fie facută în cel mai scurt timp iar părinții  nu trebuie să rămână indiferenți în această situație. Elevul care absentează frecvent, are o problemă cu școala, fie este dezinteresat, demotivat, consideră că școala este inutilă, ori are o imagine de sine negativă (datorită rezultatelor proaste obținute).

Părinții au așadar dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, având cea mai mare responsabilitate pentru aceștia.

În ce măsură se implică părinții în activitățile copiilor? Și ce presupune această implicare?

Părinții se implică de cele mai multe ori într-o măsură destul de mică. Nu participă la ședințele cu părinții, nu vin să discute cu dirigintele sau învățătorul și, în multe situații nu discută cu copiii cu privire la situația lor școlară.

Cum se poate schimba acest lucru?

Campaniile derulate în rândul acestora pot reprezenta una din soluții pentru a schimba aceasta situație și pentru a crește implicarea părinților. Fie că se apelează la materiale de informare, la articole pe website sau pur și simplu la întâlniri face to face, campania în rândul părinților poate fi o soluție pentru ca implicarea acestora să crească. Prioritară este informarea părinților care provin din medii defavorizate, acolo unde părinții pretind copilului să lipsească de la școală pentru a îdeplini anumite munci și pentru a câștiga bani.

 

Fără categorie