Şcoala e frumoasă – Învaţă pentru tine!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Relația ȘCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE

Formarea personalității și instruirea copiilor depinde într-o anumită măsură de  relația dintre școală, familie și comunitate. Între cele trei entități trebuie să existe o relație strânsă pentru a sta la baza educației permanente, de calitate. Relația bună dintre școală, familie și comunitate influențează dezvoltarea copilului la diferite vârste.

Cu un rol important în maturizarea psiho-socială a copiilor, în special în conturarea imaginii de sine, familia este cea care pune bazele educației încă din primii ani de viață. Școala continuă acest proces, diversificând și aprofundând, cu scopul de a forma integral personalitatea copiilor. Doar o comunicare eficientă dintre școală și familie conduce creșterea calității acțiunilor și a influențelor familiei și a școlii. Temeiul comunicării și colaborării eficiente a familiei cu școala și cu comunitatea este reprezentat de înțelegere, susținere, respect și dragoste.  Astăzi, din ce în ce mai mulți părinți plasează problemele legate de buna educație a copiilor lor în sarcina școlii. Există însă printre ei și părini care mențin o relație strânsă cu cadrele didactice din școală. Îndrumați de aceștia din urmă, părinții încearcă să creeze și să menținp în mediul familial o ambianță prielnică dezvoltării sănătoase a copiilor lor. Așa se explică cum influența favorabilă exercitată de școală asupra elevilor continuă și acasă. Există însă situații în care părinții nu consideră că această relație este importantă și nu comunică cu reprezentanții școlii eficient. În această situație intervine rolul pe care îl are școala, prin găsirea unor metode de atragere a părinților într-un dialog eficace.

Pe de altă parte, un rol important în educație îl deține și relația cu comunitatea, anumite instituții, printre care:

  • instituții care oferă servicii educaționale;
  • ONG-uri;
  • Mass – media;
  • Instituții administrative locale/regionale;

Comunitatea poate reprezenta pentru copil cadrul cultural, spiritual și geografic de dezvoltare a acestuia.

Ce avantaje sunt atunci când există o colaborare bună între cele trei entități?

  • Clarificarea anumitor probleme educative;
  • O nouă perspectivă în ceea ce privește dezvoltarea personalități elevilor;
  • Conștientizarea tuturor persoanelor implicate în procesul educațional;

Doar un parteneriat strâns și susținut între familie, școală și comunitate poate pune în aplicare procesul de educare a copilului. Școala are nevoie de sprijnul familiei și a comunității pentru a oferi un mediu prietenos de educare a copilului și servicii de calitate.
Parteneriatul dintre școală și comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarității serviciilor pe care le oferă cele două entități.

 

Fără categorie